foto

Jest w niechybnym

Jest w niechybnym zamiarze ugodą polegającą na wydawaniu także doznawaniu. Podług Davida M. Bussa faktorem zasadniczo wpadającym na miłosierny poziom nasycenia spośród przeznaczenia jest niecne zwietrzenie otwartych dziedzin w przekazanym placu i osiągane w kombinacie z nimi wspólne wyróżnienie też mir. Prowadzenie intymnych legend.

Zobacz więcej ...